SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094, 

e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Szkolny chór
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Dla Uczniów

ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacja dla uczniów klasy 8

Czytaj i baw się!
  • czytaj i baw się TUTAJ
  • recenzja książki TUTAJ

Coś dla wszystkich
Instrukcja dla ucznia
Pierwsze uruchomienie i obsługa paltformy microsoft 365 - plik pdf TUTAJ

WOLNY DOSTĘP - lektury, książki, filmy i słuchowiska radiowe

plik pdf  TUTAJ
Wykaz lektur na rok szkolny 2019/2020
Materiały dla uczniów
Materiały online klasa 7:  plik pdf  TUTAJ
zadania do zeszytu:
plik pdf  TUTAJ

Informatyka klasa 5
- do prezentacji:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Informatyka klasa 6 
-GIMP:
ćwiczenie 1: 
TUTAJ
                  TUTAJ


ćwiczenie 2:
TUTAJ
                  TUTAJ
                  TUTAJ
                 
TUTAJ
               TUTAJ
-Scratch:
plansze:
TUTAJ
TUTAJ

Informatyka klasa 7 (grupa chłopców)
-GIMP:
ćwiczenie 1: 
TUTAJ
ćwiczenie 2: TUTAJ
ćwiczenie 3: TUTAJ
ćwiczenie 4: TUTAJ

 

Wykaz lektur na rok szkolny 2017/2018

plik pdf  TUTAJ

Ogłoszenie

Informujemy, że dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcianie odbywać się będą regularnymi liniami PKS wg następującego harmonogramu:

Organizacja dojazdów w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie dojeżdżający z miejscowości Błędowa Zgłobieńska odjeżdżać będą z przystanku Nosówka pętla planowo o godz.6.52. Podczas dojazdów na trasie Błędowa Zgłobieńska-Trzciana i z powrotem uczniom zapewniona jest opieka.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły z miejscowości Dąbrowa odjeżdżać będą z przystanku Dąbrowa rondo
o godz.6.53.

Pozostali uczniowie z obu miejscowości wsiadają na kolejnych przystankach na trasie.

Regularne odwozy w ciągu roku szkolnego 2017/2018

Błędowa Zgłobieńska – godz.14.33

Dąbrowa – godz. 14.26

 
 
 

ROK SZKOLNY 2015/2016

  • rozkład odjazdów i przyjazdów gimbusa TUTAJ

  • regulamin dowożenia (i odwożenia) do szkół i przedszkoli uczniów i dzieci z terenu Gminy Świlcza   TUTAJ

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2015/2016, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów

i innych osiągnięć uczniów

 

plik pdf  TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI:

plik pdf  TUTAJ

plik pdf  TUTAJ

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Klasa

Dzień tygodnia i godziny

s. Baran Eliza

1 – świetlica

1 – koło biblijne

IV-VI

poniedziałek

Selwet-Tabiś Karolina

2 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (4 x 30 minut)

0 „b”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

Smajdor Marta

świetlica, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

IIa, IIb SP

poniedziałek 1230-1330

Łoboda Dorota

1) Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – geografia

III G

czwartek 700

2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

I SP

środa 1235

Furmaniak Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

IIa SP

piątek – 2h

Rzepka Lucyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (4 x 30 minut)
„Ćwiczenia i zabawy rozwijające zaburzone funkcje w rozwoju dziecka”

0 „a”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

Marczydło Elżbieta

Świetlica

 

piątek – 630-800;

1410-1440

Barlik Bogdan

Chór „Kantuski”

 

poniedziałek, 1235-1320

Szumilas Agnieszka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

IIb G

poniedziałek, 1410-1500

Zajęcia matematyczno-informatyczne

IVa, IVb

poniedziałek, 1325-1410

Kurzeja Małgorzata

Kółko przyrodnicze

kl. VI

czwartek, 710

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ib G

środa, 1415

Kisiel Jacek

SKS

I-III G

wtorek

basen

czwartek

Worosz Marzena

Kółko przyrodnicze (1 h)

IV

czwartek 1145-1230

Świetlica (1 h)

 

wtorek, czwartek

Czubocha Renata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Ia G

czwartek 700

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego w klasie IIIb G

IIIb G

wtorek 1410

Mikosz Iwona

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

VI

czwartek 1325

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego

VI

środa 710

Ulman Irena

Zajęcia wyrównawcze

II

poniedziałek, 8 godz. lekcyjna

Wołowiec Monika

Świetlica

 

środa, 1230-1330

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

IIIa

wtorek, 1410-1500 (co 2 tyg.)

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

VI

wtorek, 1320-1410 (co 2 tyg.)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IIIa, IIIb

 

Zych Anna

Szkolne koło „Caritas”

SP

czwartek – 1325-1410 (co 2 tyg.)

G

czwartek – 1415-1500 (co 2 tyg.)

Grodecki Jakub

SKS

G

środa, 1410

Misiuda Renata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

III

poniedziałek 1230-1325

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

III

środa 1130-1245

Basznianin Alicja

SKS

V-VI

czwartek, 1410

Woźny Anna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

II G

poniedziałek, 1410

Przygotowanie do egzaminu

III G

środa 700

Zagulska Teresa

Świetlica

 

poniedziałek

Hadyś Barbara

Świetlica 0,5 h

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 0,5h

 

poniedziałek

Majka Dorota

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

VI

piątek, 1320-1410

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

IIIa, IIIb

poniedziałek 1415-1500 (co 2 tyg. na zmianę)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

IIIa, IIIb

piątek, 1415-1500

Małozięć Agnieszka

Świetlica

 

wtorek 1330-1430,

poniedziałek 1430-1530

Pietryka Monika

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

środa, 1410-1455

Zajęcia dodatkowe

V

wtorek, 1320-1410

Pleśniak Halina

Zajęcia przygotowujące dla egzaminu gimnazjalnego

III G

I i II środa miesiąca, 1410-1455

Kółko historyczne

I-III G

poniedziałek, 700-745

Kółko historyczne

SP

III i IV wtorek miesiąca, 1320-1405

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2014/2015, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów

i innych osiągnięć uczniów

 

plik pdf  TUTAJ

                                        

UJEDNOLICONE PSO

     W PSO każdego nauczyciela znajdą się te same przedziały procentowe na poszczególne oceny z wszelkich prac pisemnych:

100% - celujący

99%- 85% - bardzo dobry

84%-70% - dobry

69%-50% - dostateczny

49%-30% - dopuszczający

29%-0% - niedostateczny

     Każdy uczeń ma możliwość otrzymania oceny celującej ze sprawdzianu, jeżeli uzyska 100% możliwych punktów z zadań/pytań niewykraczających poza podstawę programową.

     Ponadto jeśli chodzi o możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, to dopuszczamy tutaj jedno na półrocze w przypadku przedmiotów mających 1-3 godziny tygodniowo
oraz dwa nieprzygotowania w przypadku przedmiotów mających powyżej 3 godziny tygodniowo.

Informacja dotycząca mundurków:

Dnia 25 czerwca 2013 roku o godzinie 1000 w sali 102 będzie możliwość zamówienie nowych mundurków.

Gimnazjum

Cena

chłopcy : 36 zł

dziewczęta : 46 zł

 

Szkoła Podstawowa

Cena

chłopcy : 36 zł

dziewczęta : 41 zł

 

Logo : 10zł

 

Ważne daty:

6.06.2013r. - wystawienie zagrożeń

14.06.2013r. - propozycje ocen

18.06.2013r. - ostateczny wpis ocen do dziennika

19.06.2013r. - posiedzenia zespołów oceniających

20.06.2013r. - Rada Klasyfikacyjna

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Od października 2013r. ruszyła w naszej szkole akcja " ratuj kolegę". W tym roku swą chęć niesienia pomocy ofiarowało pięcioro naszych gimnazjalistów, którzy chętnie pomogą swoim młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu zadań domowych, wyjaśnią zawiłości przerabianego materiału lub ułatwią przygotowanie się do klasówki. Osobami zaangażowanymi w promowanie wśród uczniów postawy koleżenskiej są: Aleksandra Czachor (kl.III A), Agnieszka Pisula (kl. III B ), Gabriela Hus (kl. III B), Karolina Przydział (kl. II A), Michał Woźny (kl. II B). Spotkania organizowane są na bieżąco z zainteresowanymi osobami według potrzeb. Zachęcamy bardzo gorąco również inne osoby, które jeszcze się nie zdecydowały a potrzebują pomocy lub ją nieść potrafią.

 

 

 

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów

i innych osiągnięć uczniów

 

plik pdf  TUTAJ

                                        

 
 
 
 

 

 
 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone