SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094, 

e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Dla Rodziców

ROK SZKOLNY 2020/2021
Opłata za obiady - marzec
Opłata za obiady w marcu 2021 r. wynosi 115,00 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 marca.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Opłata za obiady - luty
Opłata za obiady w lutym 2021 r. wynosi 100 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 lutego.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Informacja dla rodziców
W związku z przejściem na zdalne nauczanie ulega zmianie kwota za żywienie w stołówce szkolnej. Rodzice dzieci klasy „O” proszeni są o wpłatę kwoty 95,00 zł, rodzice ucznów klas 1-3 proszeni są o wpłatę kwoty 25,00 zł tylko za pierwszy tydzień listopada.
Osoby, które dokonały już wpłaty będą miały zwroty w miesiącu grudniu.
Spotkanie wywiadowcze - komunikator TEAMS
25.11.2020 (środa):
godz. 17.00 – klasy 3a, 4, 5
godz. 18.00 - klasy 0, 2a, 6

26.11.2020 (czwartek):
godz. 17.00 - klasy 1, 2b, 3b
godz. 18.00 - 7, 8
Opłata za obiady - listopad
Opłata za obiady w listopadzie 2020 r. wynosi 95 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 listopada.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Opłata za obiady - październik
Opłata za obiady w pażdzierniku 2020 r. wynosi 110 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 października.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
JADŁOSPIS
od 07.09.- 11.09.2020 r.  TUTAJ
od 14.09.- 25.09.2020 r.  TUTAJ
od 28.09.- 09.10.2020 r.  TUTAJ
od 12.10.- 23.10.2020 r.  TUTAJ
od 1.02.- 12.02.2021 r.  TUTAJ
od 15.02.- 26.02.2021 r.  TUTAJ
od 01.03 - 12.03.2021 r.
TUTAJ

ROK SZKOLNY 2019/2020
Konsultacje
W związku z decyzją MEN od 1czerwca br. będzie możliwość korzystania przez uczniów klas IV-VIII z konsultacji odbywających się na terenie szkoły z przedmiotów nauczania.
deklaracja TUTAJ
Jak pomóc dziecku się uczyć?
prezentacja TUTAJ
Czym jest i jak się objawia uzależnienie od internetu?
plik pdf TUTAJ
Instrukcja dla ucznia
Pierwsze uruchomienie i obsługa paltformy microsoft 365 - plik pdf TUTAJ
Wyniki rekrutacji

rek_20_21.jpg

Opłata za obiady - marzec
Opłata za obiady w marcu 2020 r. wynosi 110 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 marca.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Rekrutacja do klasy I SP i Oddziału Przedszkolnego
Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/ 2021:
zarządzenie do pobrania TUTAJ

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Trzcianie i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Trzcianie, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym roku szkolnym do sekretariatu szkoły do 23 lutego 2020 r.

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną oraz edukacją w klasie I SP  prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do sekretariatu szkoły w dniach 24.02 – 06.03.2020 r.

Oddział Przedszkony:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie: wniosek do pobrania TUTAJ
 • Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnejw Oddziale Przedszkolnym: wniosek do pobrania TUTAJ
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola: wniosek do pobrania TUTAJ

Klasa 1 Szkoły Podstawowej:
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Trzcianie: wniosek do pobrania TUTAJ
 • POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy 1 SP: wniosek do pobrania TUTAJ
Zajęcia świetlicowe:
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ: wniosek do pobrania TUTAJ
 • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE ORGANIZOWANE PO LEKCJACH PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE: wniosek do pobrania TUTAJ

Opłata za obiady - styczeń
Opłata za obiady w styczniu 2020 r. wynosi 55,00zł  - dla klas od I - VIII. Dla rodziców kl. O opłata będzie zależna czy dziecko będzie zapisane na dyżur, bez możliwości odpisania obiadu.
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 stycznia. Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004
Dyżur wakacyjny
Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie dyżuru wakacyjnego
zarządzenie TUTAJ
WAŻNE DATY
do 18.12.2019 r. - zagrożenie oceną ndst / zachowaniem nagannym
do 18.12.2019 r. - propozycje ocen
27.01.2020 r. - ostateczny wpis ocen
29.01.2020 r. - rada klasyfikacyjna
30.01.2020 r. - wywiadówka
TERMIN KOSULTACJI NAUCZYCIELI
19 grudnia 2019 r. - 17.00 - 18.00
Opłata za obiady - grudzień
Opłata za obiady w grudniu 2019 r. wynosi 70 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 grudnia.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
WYWIADÓWKA
Przypominamy,że 28 listopada  2019 r. godz. 17.30 (tj. czwartek) odbędzie się wywiadówka dla wszystkich klas.
Opłata za obiady - listopad
Opłata za obiady w listopadzie 2019 r. wynosi 90 zł. Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Trzcianie do 10 listopada.
Numer konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004.
Projekt - Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza
Drodzy Rodzice!
Wójt Gminy Świlcza zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tematyki zajęć.

Więcej informacji
TUTAJ
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza
Gmina Świlcza informuje, że w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” rodzic na możliwość złożenia dokumentów papierowych (tak jak do tej pory), ale również elektronicznie poprzez logowanie do portalu e-usług gminy Świlcza – bez konieczności wizyty w szkole.

Instrukcja
TUTAJ

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

31 października 2019 r.
20 grudnia 2019 r.
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
30 kwietnia 2020 r.
1 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
KOMUNIKAT MEN W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ NNW
Drodzy Rodzice!
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej


HARMONOGRAM FLUORYZACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020:
08.10.2019 r.
19.11.2019 r.
07.01.2020 r.
11.02.2020 r.
24.03.2020 r.
05.05.2020 r.
Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia NNW AVIVA
Szanowni Rodzice!
Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów,
w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:
Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia NNW AVIVA
Krok po kroku:
1. Wejdź na stronę internetową http://www.szkolnaagencja.pl
2. W prawym górnym rogu wybierz zakładkę: ZAREJESTRUJ DZIECKO
3. Wpisz KOD PLACOWKI: SAU195
4. Wybierz/zaznacz wariant ubezpieczenia
5. Wpisz dane dziecka
6. Opłać składkę drogą internetową (jest to składka jednorazowa, roczna)

Ulotki informacyjne dotyczące warunków ubezpieczenia znajdują się na stoliku obok sekretariatu szkoły.

Informacja dotycząca dzwonków
Informujemy, że uległy zmianie przerwy śródlekcyjne. Z związku z czym prosimy wszystkich o zapoznanie się z aktualnymi przerwami (zakładka dzwonki).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. według następującego harmonogramu:
8.00  - msza święta w kościele parafialnym w Trzcianie
ok. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli, po części oficialnej spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.
NIEZBĘDNE MATERIAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Materiały potrzebne do oddziału przedszkolnego TUTAJ

Akademia Karate Tradycyjnego

szkoła językowa

Jadłospis stołówki szkolnej
Jadłospis
od 2.09.- 13.09.2019 r.  TUTAJ

od 16.09.- 27.09.2019 r.  TUTAJ
od 30.09.- 11.10.2019 r.  TUTAJ
od 14.10.- 26.10.2019 r.  TUTAJ
od 28.10.- 8.11.2019 r.  TUTAJ
od 12.11.- 22.11.2019 r.  TUTAJ
od 25.11.- 06.12.2019 r.  TUTAJ
od 08.12.- 20.12.2019 r.  TUTAJ
od 2.01.- 10.01.2020 r.  TUTAJ
od 27.01.- 07.02.2020 r.  TUTAJ
od 10.02.- 21.02.2020 r.  TUTAJ
od 24.02.- 06.03.2020 r.  TUTAJ
od 09.03.- 21.03.2020 r.  TUTAJWYWIADÓWKI w roku szkolnym 2019/2020
5 września 2019 r. godz. 18.00
28 listopada 2019 r. godz. 17.30
30.01.2020 r. 

ROK SZKOLNY 2018/2019PÓŁKOLONIA GMINNA – 24.06. – 28.06. 2019 R.
harmonogram TUTAJ
Wniosek o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie -
DYŻUR WAKACYJNY

Wniosek do pobrania TUTAJ
Akademia Piłkarska "Bartek"
Akademia Piłkarska "Bratek" oraz Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Bratkowicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na półkolonię sportową pod hasłem: „Wakacyjny czas na sport, czas na kulturę” w dniach 29.07.2019 - 9.08.2019 roku

Wniosek do pobrania TUTAJ
Więcej szczegółów TUTAJ
Szkoła językowa

szkoła językowa

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, iż w okresie wakacji w terminie  24.06. 2019 r. – 05.07.2019 r. w Szkole Podstawowej w Trzcianie, będzie organizowana półkolonia. Zajęcia trwać będą w godz. 8.00 – 13.00.
Całkowity koszt wynosi 150,00 zł/uczestnika.
W programie min:
 - wyjazdy  do kina, muzeum, na basen, do skansenu
 - wycieczki
 - spotkania z ciekawymi ludźmi
 - zajęcia artystyczne
 - gry i zabawy sportowe

Uczestnicy półkolonii mają zapewniony jednodaniowy posiłek. Zainteresowanych  Rodziców prosimy o deklarację do dn. 24.05.2019 r. (zgłoszenia u P. Lucyny Rzepki).

-------------------------------
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE ORGANIZOWANE PO LEKCJACH PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE na rok  szkolny 2019/2020

Wniosek do pobrania TUTAJ
INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie informuje, że w dniach  ferii świątecznych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów:

18 kwietnia (czwartek)  od 7:00 do 16:00
19 kwietnia (piątek)    od 7:00 do 14:00
23 kwietnia (wtorek)    od 7:00 do 16:00
Komunikat Dyrektora!

Od 1 kwietnia 2019 r. zmienia się stawka żywieniowa z 4,20zł na 5 zł.

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej

Wniosek do pobrania TUTAJ
Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej
w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Trzcianie
w roku szkolnym 2019/2020
Wniosek do pobrania TUTAJ
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Trzcianie
Wniosek do pobrania TUTAJ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie

Wniosek do pobrania TUTAJ
Wakacyjne kolonie - szkółka siatkarska
Więcej informacji TUTAJ
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE W DNIACH 11 – 15 LUTEGO 2019 R.
Szczegółowy harmonogram TUTAJ
Zarządzenie Wójta
Zarządzenie Wójta Gmina Świlcza w sprawie terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020
Szczegóły TUTAJ  

Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2018/19

15.11.2018 r.
24.01.2019 r.
04.04.2019 r.

 

Ogłoszenie dotyczące płatności za obiady

Przypominamy rodzicom uczniów korzystających z obiadów na stołówce szkolnej o dokonywaniu wpłat za posiłki przelewem na konto bankowe o nr 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004 w terminie do 10-go każdego miesiąca. W przypadku planowanej nieobecności lub rezygnacji, należy ten fakt zgłosić u intendentki do godziny 8.00 w danym dniu (tel. 508 928 710).

Regulamin stołówki TUTAJ

 

Uwaga! Odwołany Piknik  Edukacyjny

Informujemy, iż  z przyczyn od nas niezależnych zostaje odwołany  Piknik Edukacyjny będący częścią projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w palcówkach oświatowych Gminy Świlcza", który miał się odbyć 16 października 2018 roku. Nowy termin podamy wkrótce. W ww. terminie lekcje odbywać się będą według aktualnego planu lekcji.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA

2 kwietnia 2019r. (wtorek)*

11 kwietnia 2019r. (czwartek)

12 kwietnia 2019r. (piątek)

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

17 kwietnia 2019r. (środa)

26 kwietnia 2019r. (piątek)*

2 maja 2019r. (czwartek)

GIMNAZJUM

2 kwietnia 2019r. (wtorek)*

10 kwietnia 2019r. (środa)

11 kwietnia 2019r. (czwartek)

12 kwietnia 2019r. (piątek)

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

17 kwietnia 2019r. (środa)

26 kwietnia 2019r. (piątek)*

2 maja 2019r. (czwartek)

 

*

2 kwietnia 2019r. i 26 kwietnia 2019r. w godzinach 9.00 - 14.00 odbędą się Pikniki Edukacyjne będące częścią projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w palcówkach oświatowych Gminy Świlcza". Uczestnictwo uczniów w tych piknikach jest obowiązkowe.

 

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 11 - 24 lutego  2019 r.
4. Koniec I semestru styczeń 2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
a) część humanistyczna

b) część matematyczno - przyrodnicza

c) z języka obcego nowożytnego
 10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

8. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej:
a) język polski

b) matematyka

c) z języka obcego nowożytnego

 

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
10. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
 

WYWIADÓWKA

Informujemy, że pierwsza wywiadówka w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 20 września 2018r. o godzinie 18.00.

Zapraszamy wszystkich rodziców!

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia NNW AVIVA

Krok po kroku:
1. Wejdź na stronę internetową http://www.szkolnaagencja.pl
2. W prawym górnym rogu wybierz zakładkę: ZAREJESTRUJ DZIECKO
3. Wpisz KOD PLACOWKI: SAU224
4. Wybierz/zaznacz wariant ubezpieczenia
5. Wpisz dane dziecka
6. Opłać składkę drogą internetową (jest to składka jednorazowa, roczna)
7. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany przez Ciebie w Serwisie adres mailowy)

Wpłat należy dokonywać do dnia 15.10.2018r.
 

E-dziennik

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny VULCAN UONET+. Rodzice oraz uczniowie mają możliwość korzystania z tej nowoczesnej formy monitorowania osiągnięć dydaktycznych oraz frekwencji w danym roku szkolnym.

Drogi Rodzicu, jeśli jeszcze nie podałeś swojego adresu e-mail wychowawcy zgłoś to jak najszybciej, aby wychowawca mógł dopisać Twój adres e-mail do bazy danych. Dzięki temu będziesz mógł się logować do e-dziennika.

Dla ułatwienia podajemy adres internetowy do zalogowania się  do platformy dziennika elektronicznego naszej szkoły - TUTAJ.

Mogą Państwo również kliknąć logo e-dziennika (znajdujące się obok lub w panelu bocznym głównej strony szkoły www.zst.itl.pl).

Podajemy również instrukcję logowania się dla rodziców - plik MS Word TUTAJ

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

• Informujemy, że Państwa dziecko zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzcianie.
• Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzcianie pracuje w godz. 8:00 – 13:00/13:30.
• Dzieci mogą korzystać z dwóch posiłków – śniadania i obiadu (4,20 zł/dzień) oraz zajęć dodatkowych z rytmiki i zajęć świetlicowych.
• W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywać będą karty ćwiczeń wyd. Mac „Olek i Ada” dla 5- i 6-latków. Pakiety zostały zamówione w Wydawnictwie w cenie ok. 120,00 zł i będą dostępne dn. 3 września 2018 r.

PRZEDMIOTY POTRZEBNE DZIECKU  do oddziału przedszkolnego

• zeszyt w wąską linię 16-kartk.
• zeszyt czysty
• zeszyt kolorowy – wycinanka
• blok techniczny kolorowy i biały
• blok rysunkowy kolorowy i biały
• farby plakatowe (najlepiej ASTRA)
• pędzle
• kubek do farb
• kredki woskowe
• kredki ołówkowe miękkie (np. Bambino, St. Majewski, Milan)
• kredki pastele
• plastelina
• klej
• ołówek
• temperówka
• nożyczki
• pisaki
• gumka do mazania
• szczoteczka do zębów
• pasta do zębów
• kubek do płukania zębów
• ręcznik
• pantofle
• strój gimnastyczny (dowolny)
• worek na strój gimnastyczny
• chusteczki do nosa
• teczka na prace plastyczne


 

Informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Świlcza w Szkole Podstawowej w Trzcianie w dniach od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci, które są zapisane na dyżur w naszej szkole proszeni są o wpłatę należności za wyżywienie podczas dyżuru kwoty 50,40 zł.

Wpłaty należy dokonywać od 15.07.2018 r. do 31.07.2018 r. na konto szkoły.

nr konta: 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004

 

 

Dyżur wakacyjny dla dzieci przedszkolnych

Od 16 do 31 sierpnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Trzcianie odbywał się będzie dyżur wakacyjny dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Świlcza.

wzór podania plik doc TUTAJ

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia pozaszkolne organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną

d

plik jpg TUTAJ

plik jpg  TUTAJ

Ramowy program rekolekcji szkolnych 2018
w szkole Podstawowej w Trzcianie

Środa 21.03.2018
8:15 – 9:25 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 9:25 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:30 – 11:00 Nauka dla klas 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:30 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 11:00 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.
• /klasy 3 gimnazjum w tym dniu mają próbne egzaminy gimnazjalne - część humanistyczna/

Czwartek 22.03.2018

8:15 – 9:45 Nauka dla klas 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• od 8:15 do 9:45 nauka i adoracja wraz ze spowiedzią,
• o godz. 9:45 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:50 – 11:00 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej

• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:50 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 11:00 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

Piątek 23.03.2018

8:15 – 10:00 Nauka dla klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej
• zbiórka w szkole o 8:00, klasy przechodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• od 8:15 do 9:00 nauka rekolekcyjna,
• o godz. 9:00 uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji,
• około godz. 10:00 nauczyciele przyprowadzają dzieci do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.

9:00 – 11:00 Eucharystia i Droga Krzyżowa 5 - 7 SP i 2 – 3 Gimnazjum
• zajęcia odbywają się wg. planu lekcji od godziny 8:00,
• na godzinę 9:00 klasy przychodzą do Kościoła pod opieką nauczycieli,
• o godz. 9:00 uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji,
• około 10:00 Droga Krzyżowa,
• o godzinie 10.30 nauczyciele przyprowadzają uczniów do szkoły, kolejne zajęcia odbywają się wg. planu lekcji.
• /klasy 3 gimnazjum w tym dniu mają próbne egzaminy gimnazjalne - część matematyczno-przyrodnicza/
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie kryteriów

i terminów rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

plik pdf TUTAJ

Zarządzenie Wójta w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie ferii letnich

plik pdf TUTAJ

 

WZORY PODAŃ

 • Karta zgłoszenia do klasy 0 - plik doc TUTAJ

 • deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - plik doc TUTAJ

 •  podanie do kl. I SP - plik doc TUTAJ

 • potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej plik doc TUTAJ

 • karta zgłoszenia dziecka na świetlicę plik doc TUTAJ

 
 
 

Komunikat dla Rodziców

Ze względu na brak zapotrzebowania na wydłużoną opiekę świetlicową po godz.16.30. /po przeprowadzonej tygodniowej analizie frekwencji uczniów/, informujemy Rodziców, że od poniedziałku 13.11.2017 roku świetlica szkolna pracować będzie do godz. 16.30.

Jeżeli występuje konieczność przedłużenia pracy świetlicy proszę o zgłaszanie potrzeb na konkretny dzień tygodnia do wychowawców świetlicy.

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły informuje rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe, że od dnia 6 listopada 2017 roku od poniedziałku do piątku zostanie wydłużony czas pracy świetlicy  do godziny 17.30.

 

ZAMIANA TERMINÓW WYWIADÓWEK:

 

Informujemy wszystkich rodziców, iż uległy zmianie terminy spotkań wywiadowczych (ze względu na pokrywające się terminy na terenie gminy).

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi spotkaniami:

listopad - 21.11.2017r.

styczeń - 26.01.2018r.

kwiecień - 11.04.2018r.

 
 

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 

https://men.gov.pl/informator

 

Ubezpieczenie dla uczniów - AXA

Szanowni Rodzice!
Proszę o zapoznanie się z warunkami umowy ubezpieczeniowej i wariantem ubezpieczenia wybranego przez szkołę w firmie AXA oraz sposobach zgłaszania szkody.

Dyrekcja

plik jpg  TUTAJ

 

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

(od godziny 15.00 do 16.00)


październik - 12.10.2017r.

grudzień - 14.12.2017r.

luty - 22.02.2018r.
marzec - 15.03.2018r.

maj - 24.05. 2018r.
czerwiec - 14.06.2018r.

 

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2017/2018
 
wrzesień   - 21.09.2017r.
listopad - 23.11.2017r. 
styczeń - 25.01.2018r.
kwiecień - 12.04.2018r.

 

Wykaz lektur na rok szkolny 2017/2018

plik pdf  TUTAJ
 

Ogłoszenie dotyczące płatności za obiady

Informujemy rodziców uczniów korzystających z obiadów na stołówce szkolnej o dokonywaniu wpłat za posiłki przelewem na konto bankowe o nr 26 9159 1023 2005 5008 3478 0004 w terminie do 10-go każdego miesiąca.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 listopad 2017 r. (Dzień Wszystkich Świętych) - środa
11 listopad 2017 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - sobota
1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok)- poniedziałek
6 stycznia 2018 r. (Święto Trzech Króli)- sobota
1 maja 2018 r. (Święto Pracy) - wtorek

3 maja 2018 r. (Święto Konstytucji Trzeciego Maja) - czwartek
31 maja 2018 r. (Boże Ciało)- czwartek

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zaopiniowane przez

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną

18,19,20. 04.2018 r.

30.04.2018 r.

2.05.2018 r.

4.05.2018 r.

1.06.2018 r.

21.06.2018 r.

 
 

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego  2018 r.
4. Koniec I semestru styczeń 2018 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
a) część humanistyczna

b) część matematyczno - przyrodnicza

c) z języka obcego nowożytnego
 18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

8. Rekolekcje marzec 2018 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
10. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 

Ogłoszenie

Informujemy, że dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcianie odbywać się będą regularnymi liniami PKS wg następującego harmonogramu:

Organizacja dojazdów w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie dojeżdżający z miejscowości Błędowa Zgłobieńska odjeżdżać będą z przystanku Nosówka pętla planowo o godz.6.52. Podczas dojazdów na trasie Błędowa Zgłobieńska-Trzciana i z powrotem uczniom zapewniona jest opieka.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły z miejscowości Dąbrowa odjeżdżać będą z przystanku Dąbrowa rondo
o godz.6.53.

Pozostali uczniowie z obu miejscowości wsiadają na kolejnych przystankach na trasie.

Regularne odwozy w ciągu roku szkolnego 2017/2018

Błędowa Zgłobieńska – godz.14.33

Dąbrowa – godz. 14.26

4.09.2017r. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

Do godz. 7.45 uczniowie przebywają na świetlicy
a następnie wraz z opiekunem udają się do Kościoła na uroczystą Mszę Świętą inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Planowany odwóz w tym dniu:

Błędowa Zgłobieńska – godz.10.03

Dąbrowa –godz.11.11

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

UWAGA RODZICE !!!

Półkolonia ph: „Wakacje z przygodą” dla dzieci Zespołu Szkół w Trzcianie trwać będzie od 31 lipca 2017r. do 11 sierpnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 13.00. Organizatorem wypoczynku jest LKS „Trzcianka” Trzciana, a jej uczestnikami 52 uczniów klas 0-6 Szkoły Podstawowej ZS w Trzcianie, nad którymi nadzór sprawować będą nauczyciele i pracownicy obsługi ZS: Jan Ślączka - kierownik, wychowawcy - Lucyna Rzepka, Elżbieta Kidacka, Agnieszka Dworak oraz higienistka Irena Pizło.  Każdy dzień półkolonii został podporządkowany określonemu tematowi, a jej program ma zagwarantować dzieciom bezpieczny odpoczynek po całorocznej pracy w szkole.

Atrakcjami półkolonii będą min:

-  wyjazdy: na basen do Głogowa Młp., kina Zorza w Rzeszowie,

- wycieczki: do Wioski Słowiańskiej w Stobiernej, Muzeum Okręgowego/ Etnograficznego w Rzeszowie, Parku Mani w Krośnie,

- zajęcia: na polu golfowym w Trzcianie, RDTL w Trzcianie, Bibliotece Publicznej w Trzcianie,

- spotkania z ciekawymi ludźmi: strażakami, policjantami oraz sportowcami.

               Nie zabraknie atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

 

CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak bezradność, wstyd, upokorzenie, strach a czasem również złość. Osoba, której przytrafiła się taka sytuacja często ma wrażenie, że wszyscy widzieli lub mogą zobaczyć te nieprzyjemne materiały. Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od niej i nie będzie mogła liczyć na ich wsparcie.

Cyberprzemoc to takie zachowania jak:

ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu, albo telefonu komórkowego, podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach, włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora), publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają, tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów, pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.
Osoby, które doświadczają cyberprzemocy ze strony innych często czują się osamotnione i cierpią.

Jeśli Twoje dziecko doświadczyło cyberprzemocy to zadzwoń pod bezpłatny numer
800 100 100, wyślij wiadomość e-mail na adres helpline@helpline.org.pl.

Więcej informacji nt. CYBERPRZEMOCY:


Źródło: www.helpline.org.pl

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej

plik doc TUTAJ

 

 
 

Reforma Oświaty

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl

Informacje na temat przeprowadzanej reformy edukacji oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania można znaleźć :
-na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji, oraz
-na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram przyjęć do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018


Plik pdf TUTAJ
Plik pdf TUTAJ

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie kryteriów

i terminów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Plik pdf TUTAJ


WZORY PODAŃ

 • Karta zgłoszenia do klasy 0 - plik doc TUTAJ

 •  podanie do kl. I SP - plik doc TUTAJ


 

 

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie

karate - wtorek - 13.20

karate -   czwartek - 13.20

chór  - czwartek  - 13.20

szachy w RDTL - piątek  - 16.00

------------------------

https://www.facebook.com/VolleyKidspodkarpacie/

 - link do strony Volley Kids na fb (szkoła siatkarska)

-----------------------------

 

 
 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe: 16 - 29  stycznia  2017 r.
4. Koniec I semestru styczeń 2017 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
a) część humanistyczna

b) część matematyczno - przyrodnicza

c) z języka obcego nowożytnego
 19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

8. Rekolekcje marzec 2017 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2017 r.
10. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 listopad 2016 r. (Dzień Wszystkich Świętych) - wtorek
11 listopad 2016 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - piątek
1 stycznia 2017 r. (Nowy Rok)- niedziela
6 stycznia 2017 r. (Święto Trzech Króli)- piątek
1 maja 2017 r. (Święto Pracy) - poniedziałek
15 czerwca 2017 r. (Boże Ciało)- czwartek

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zaopiniowane przez

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną

SZKOŁA PODSTAWOWA

31  października 2016r . (poniedziałek)

19 kwietnia 2017r. (środa)

20 kwietnia 2017r. (czwartek)

21 kwietnia 2017r. (piątek)

2 maja 2017r. (wtorek)

16 czerwca 2017r. (piątek)

 

GIMNAZJUM

31  października 2016r . (poniedziałek)

19 kwietnia 2017r. (środa)

20 kwietnia 2017r. (czwartek)

21 kwietnia 2017r. (piątek)

2 maja 2017r. (wtorek)

16 czerwca 2017r. (piątek)

22 czerwca 2017r. (czwartek)

 

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2016/2017
 
wrzesień   - 15.09.2016r.
listopad - 17.11.2016r. 
prezentacja z wywiadówki TUTAJ
styczeń - 12.01.2017r.
kwiecień - 6.04.2017r.
maj - 25.05.2017r.

 

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

(od godziny 15.00 do 16.00)

 


grudzień - 8.12.2016r.

luty - 9.02.2017r.
marzec - 9.03.2017r.
czerwiec - 08.06.2017r.

 

Informacja

Dyżur czerwcowy (z dnia 08.06.2017 r.) zostanie przeniesiony ma 05.06.2017r. (tj. poniedziałek) ze względu na organizację wycieczek dla uczniów ZS w Trzcianie.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zmiana terminu wywiadówki !

Termin wywiadówki ustalony na dzień 14 kwietnia 2016r. ulega zmianie. Wywiadówka odbędzie się 7 kwietnia 2016r. o godzinie 18.00.

Powodem zmiany jest wyjazd uczniów i nauczycieli SP i G na wycieczkę do Warszawy w dniach 14-15.04.2016r. Termin wycieczki uzależniony jest od rezerwacji do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2015/2016
 
wrzesień   - 17.09.2015.
listopad - 19.11.2015r. 
prezentacja z wywiadówki TUTAJ
styczeń - 21.01.2016r.
kwiecień - 14.04.2016r.
maj - 24.05.2016r.

 

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

(od godziny 15.00 do 16.00)

 

październik - 8.10.2015r.
grudzień - 10.12.2015r.

luty - 11.02.2016r.
marzec - 10.03.2016r.
czerwiec - 09.06.2016r.

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zaopiniowane przez

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

2.11.2015r. (poniedziałek)

18.04.2016r. (poniedziałek)

19.04.2016r. (wtorek)

20.04.2016r. (środa)

02.05.2016r. (poniedziałek)

27.05.2016r. (piątek)

 

2.11.2015r. (poniedziałek)

5.04.2016r. (wtorek)

18.04.2016r. (poniedziałek)

19.04.2016r. (wtorek)

20.04.2016r. (środa)

02.05.2016r. (poniedziałek)

27.05.2016r. (piątek)

23.06.2016r. (czwartek)

 

 

 

 • rozkład odjazdów i przyjazdów gimbusa TUTAJ

 • regulamin dowożenia (i odwożenia) do szkół i przedszkoli uczniów i dzieci z terenu Gminy Świlcza   TUTAJ

 • zarządzenie Wójta w sprawie regulaminu dowożenia (i odwożenia) do szkół i przedszkoli uczniów i dzieci z terenu Gminy Świlcza TUTAJ

 • zarządzenie Wójta w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016 TUTAJ

 

 
 
 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zmiana terminu wywiadówki majowej

               

                     Informujemy, iż uległ zmianie termin wywiadówki majowej z 14.05.2015r. na 28.05.2015r. ze względu na obchody jubileuszowe 140-lecia istnienia szkolnictwa w Trzcianie. Wyżej wymieniony termin wywiadówki został zaakceptowany przez przedstawicieli Rady Rodziców na ostatnim posiedzeniu.  

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie ogłasza nabór do klasy "O", klasy I Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum. Nabór wniosków trwa od 2 marca 2015roku. 

Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podejmuje dyrektor.

 

Zapraszamy!!!

             

Wzór karty zgłoszenia kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl. "0" - (plik MS Word  TUTAJ)

 

 Wzór podania kl. I SP - (plik MS Word  TUTAJ)

Terminarz naboru do kl.I - (plik MS Word  TUTAJ)

 

Wzór podania kl. I G - (plik MS Word  TUTAJ)

 

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2015/2016, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów

i innych osiągnięć uczniów

 

plik pdf  TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI:

plik pdf  TUTAJ

plik pdf  TUTAJ

 

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

(od godziny 15.00 do 16.00)

 
październik - 9.10.2014r.
grudzień - 11.12.2014r.

luty - 26.02.2015r.
kwiecień - 09.04.2015r.
czerwiec - 11.06.2015r.

 

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2014/2015
 
wrzesień   - 11.09.2014r.
listopad - 13.11.2014r.
styczeń- 29.01.2015r.
marzec - 26.03.2015r.
maj - 14.05.2015r.